ישי

מאת: רענן

קוד: ישי

 

שם נוסף: אישי

  1. שמ"א טז 1: ויאמר ה' אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלך על ישראל מלא קרנך שמן ולך אשלחך טל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך.
  2. רות ד 17: ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד.
  3. דה"א ב 13: ...אישי...

אב:   עובד  

ילדים:   אליאב    אבינדב    שמעה    נתנאל    רדי    אצם    דוד  


תוספות ותגובות