עזי

מאת: רענן

קוד: עזי

 

  1. דה"א ה 31: ואבישוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי.

אב:   בקי  

ילדים:   זרחיה  


תוספות ותגובות