שלום בן צדוק

מאת: רענן

קוד: שלום (בן צדוק)

 

  1. דה"א ה 38: ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את שלום.

אב:   צדוק  

ילדים:   חלקיה  


תוספות ותגובות