תלמי מלך גשור

מאת: רענן

קוד: תלמי (מלך גשור)

 

  1. שמ"ב יג 37: ואבשלום ברח וילך אל תלמי בן עמיחור (קרי: עמיהוד) מלך גשור ויתאבל על בנו כל הימים.

הערה: גשור נקראת "גשור ארם" בשמ"ב ט"ו 8.

אב:   עמיהוד  

ילדים:   מעכה  


תוספות ותגובות