עמיהוד אבי תלמי

מאת: רענן

קוד: עמיהוד (אבי תלמי)

 

שם נוסף: עמיחור

  1. שמ"ב יג 37: ואבשלום ברח וילך אל תלמי בן עמיחור (קרי: עמיהוד) מלך גשור ויתאבל על בנו כל הימים.

קבוצת-אב:   צאצאים של ארם  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בעור    כושן רשעתים    רחוב    תעי    שובך    אלידע    חזיון    נעמן    חזאל    רצין  

ילדים:   תלמי  


תוספות ותגובות