חזיון

מאת: רענן

קוד: חזיון

 

  1. מל"א טו 18: ויקח אסא את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית ה' ואת אוצרות בית מלך (קרי:המלך) ויתנם ביד עבדיו וישלחם המלך אסא אל בן הדד בן טברמן בן חזיון מלך ארם הישב בדמשק לאמר.

קבוצת-אב:   צאצאים של ארם  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בעור    כושן רשעתים    רחוב    תעי    שובך    עמיהוד    אלידע    נעמן    חזאל    רצין  

ילדים:   טברמן  


תוספות ותגובות