כושן רשעתים

מאת: רענן

קוד: כושן רשעתים מלך ארם נהרים

 

  1. שופטים ג 8: ויחר אף ה' בישראל וימכרם ביד כושן רשעתים מלך ארם נהרים ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתים שמנה שנים.

קבוצת-אב:   צאצאים של ארם  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בעור    רחוב    תעי    שובך    עמיהוד    אלידע    חזיון    נעמן    חזאל    רצין  


תוספות ותגובות