אלידע אבי רזון

מאת: רענן

קוד: אלידע (אבי רזון)

 

  1. מל"א יא 23: ויקם א-להים לו שטן את רזון בן אלידע אשר ברח מאת הדדעזר מלך צובה אדניו.

קבוצת-אב:   צאצאים של ארם  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בעור    כושן רשעתים    רחוב    תעי    שובך    עמיהוד    חזיון    נעמן    חזאל    רצין  

ילדים:   רזון  


תוספות ותגובות