שבי

מאת: רענן

קוד: שבי

 

  1. שמ"ב יז 27: ויהי כבוא דוד מחנימה ושבי בן נחש מרבת בני עמון ומכיר בן עמיאל מלא דבר וברזלי הגלעדי מרגלים.

הערה: יתכן ששבי בן נחש הוא בנו של נחש העמוני ואחיו של חנון, והוא מלך ממשפחת המלוכה הנאמן לדוד ,שדוד הציב בעמון כשכבשה, כמו שפרעה המליך את צדקיהו; אך גם יתכן שנחש אביו של שבי אינו "נחש העמוני", ושלשבי אין כל קשר למשפחת המלוכה העמונית.

אב:   נחש  

אחים מאב ואם:   חנון  


תוספות ותגובות