דודו אבי אלעזר

מאת: רענן

קוד: דודו (אבי אלעזר)

 

  1. דה"א יא 12: ואחריו אלעזר בן דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים.
  2. שמ"ב כג 9: ואחרו אלעזר בן דדי (קרי: דדו) בן אחחי בשלשה גברים (קרי: הגברים) עם דוד בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל.

קבוצת-אב:   צאצאים של אחוח  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   עילי האחוחי  

ילדים:   אלעזר  


תוספות ותגובות