אלעזר בן דודו

מאת: רענן

קוד: אלעזר (בן דודו)

 

  1. דה"א יא 12: ואחריו אלעזר בן דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים.
  2. שמ"ב כג 9: ואחרו אלעזר בן דדי (קרי: דדו) בן אחחי בשלשה גברים (קרי: הגברים) עם דוד בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל.

אב:   דודו  

אלעזר שייך גם כן לקבוצת:   גיבורי דוד  


תוספות ותגובות