יהדי

מאת: רענן

קוד: יהדי

 

  1. דה"א ב 46-47: ועיפה פילגש כלב ילדה את חרן ואת מוצא ואת גזז וחרן הליד את גזז. ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של כלב  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   נבל  

ילדים:   פלט  


תוספות ותגובות