פלט

מאת: רענן

קוד: פלט

 

  1. דה"א ב 47: ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף.

אב:   יהדי  

  צאצאים של פלט  


תוספות ותגובות