שמי

מאת: רענן

קוד: שמי

 

  1. דה"א ב 28: ויהיו בני אונם שמי וידע ובני שמי נדב ואבישור.

אב:   אונם  

אחים מאב ואם:   ידע  

ילדים:   נדב    אבישור  


תוספות ותגובות