איש צרי

מאת: רענן

קוד: איש צרי

 

  1. מל"א ז 13-14: וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר. בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחשת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו.

קבוצת-אב:   צאצאים של צידן  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   חירם    אתבעל    אשה אלמנה    מלך צור  

אישה:   אשה אלמנה ממטה נפתלי  

ילדים:   חירם  


תוספות ותגובות