חירם בן איש צרי

מאת: רענן

קוד: חירם (בן איש צרי)

 

שם נוסף: חירום

  1. מל"א ז 13-14: וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר. בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחשת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו.
  2. מל"א ז 40: ...חירום...

אב:   איש צרי  

אם:   אשה אלמנה ממטה נפתלי  


תוספות ותגובות