אמציה בן יואש

מאת: רענן

קוד: אמציהו (בן יואש)

 

שם נוסף: אמציה

  1. מל"ב יב 22: ויוזכר בן שמעת ויהוזבד בן שמר עבדיו הכהו (את יהואש) וימת ויקברו אתו עם אבתיו בעיר דוד וימלך אמציה בנו תחתיו.
  2. מל"ב יד 1: בשנת שתים ליואש בן יואחז מלך ישראל מלך אמציהו בן יואש מלך יהודה.

אב:   יואש  

אם:   יהועדן  

אישה:   יכליהו  

ילדים:   עזריה  


תוספות ותגובות