עזריה בן אמציהו

מאת: רענן

קוד: עזריה (בן אמציהו)

 

שם נוסף: עזריהו, עזיה, עזיהו

  1. מל"ב יד 21: ויקחו כל עם יהודה את עזריה והוא בן שש עשרה שנה וימלכו אתו תחת אביו אמציהו.
  2. מל"ב טו 6: ויתר דברי עזריהו...
  3. מל"ב טו 15: ...עזיה מלך יהודה...

אב:   אמציהו  

אם:   יכליהו  

אישה:   ירושא  

ילדים:   יותם  


תוספות ותגובות