>> >

?

: : 16 "

: 1

:

:

16: " ' , '"

" ". ? -

1. , , " ". , " , ". ,   18: "[] ", 1: " וּשׁ", 18: "וּכּ " (), , " ..." . 11: "יּכּ כּ אָ, כּ דּ בּ וֹ; שׁוֹ גּוֹיִ " (), .

2. , - - , , ( ", ). " " , 1: "גּ לּ שׁ שׁ שׁ תּוּ אַשׁ יּ וּ" () - .

3. - , , 2: " וּ ', וּ, וּ וּוּ, וּ דּ יִאַ '" - . .