דברים שכסילים שונאים

קוד: דברים שכסילים שונאים בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל: