מה טוב בספר משלי

קוד: מה טוב בספר משלי בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור