ספר משלי

קוד: ספר משלי

סוג: ספר

מאת:

אל: סגלות משלי

מבוא לספר משלי

פירושי פסוקים

תגובות