לאן נעלמו שלושת אלפים משלי שלמה?

קוד: ביאור:מלכים א ה12 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

בספר מלכים נאמר על שלמה המלך (מלכים א ה12): "וַיְדַבֵּר שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים מָשָׁל, וַיְהִי שִׁירוֹ חֲמִשָּׁה וָאָלֶף", אולם, בספר משלי ישנם רק 915 פסוקים, וגם אם נצרף את ספר קהלת, שבו 222 פסוקים, נגיע רק ל-1137 פסוקים. בשיר השירים ישנם רק 117 פסוקים! גם אם נאמר שכל פסוק כולל שני משלים או שירים, אנחנו עדיין רחוקים מ-3000 משלים ו-1005 שירים! חז"ל הציעו כמה תשובות לשאלה זו:

1. "וידבר שלושה אלפים משל - על כל דבר ודבר, ויהי שירו חמשה ואלף - אלף וחמשה טעמים על כל דבר ודבר.... וידבר שלושה אלפים משל - על כל פסוק ופסוק, ויהי שירו חמישה ואלף - אלף וחמשה טעמים על כל משל ומשל. ויהי משלו אין כתיב כאן, אלא ויהי שירו חמישה ואלף, שירו של משל, טעמיה דמילתא" (רבי אלעזר בר אבינה משום רבי אחא ורבנין, שיר השירים רבה פרשה א), כלומר - המספר 3000 אינו מספר המשלים שנכתבו בספר משלי, אלא מספר המשלים ששלמה אמר על כל נושא שבעולם; ורק חלק קטן מתוכם נכתב. רעיון דומה נמצא בתלמוד בבלי (מגילה ז.), שם נאמר שרק חלק קטן ממשלי שלמה נכתב - רק אותם משלים שנאמרו ברוח הקודש.

2. "חזרנו על כל ספר משלי ולא מצינו שכתב בו, אלא תשע מאות וחמש עשרה פסוקים, ואת אומר שלושה אלפים משל?! אלא שאין לך כל פסוק ופסוק שאין בו שנים ושלושה טעמים, כגון: נזם זהב וחלי כתם, נזם זהב באף חזיר. אל תתהדר לפני מלך, ובמקום גדולים אל תעמוד. אין צריך לומר [שלא] תשב, אין צריך לומר שלא תדבר." (רבי שמואל בר נחמן, שיר השירים רבה פרשה א). כלומר, כל פסוק בספר משלי כולל רעיונות נוספים, מעבר לרעיון שכתוב בו בפירוש. לדוגמה, הפסוק (משלי כה6) "במקום גדולים אל תעמוד" מלמד שאל לו לאדם לעמוד במקום של אנשים גדולים ממנו, ומכאן ניתן להסיק, ב"קל וחומר", שגם אין לשבת במקומם או לדבר בפניהם ללא רשות.

משני הפירושים הללו ניתן ללמוד, שהאדם צריך לסנן את דבריו בכמה וכמה מסננות: לא כל מה שחושבים צריך להגיד, לא כל מה שאומרים צריך לכתוב, ולא כל מה שכותבים צריך לפרסם.

גם אני, הקטן, לא פרסמתי כאן את כל הפירושים שכתבתי על הפסוקים בספר משלי, אלא רק את המעטים שנראו לי מעניינים יותר. עם זאת, הפירושים שבספר זה מתווים דרך ייחודית בפרשנות המקרא, המכוונת למציאת המשמעות המעשית בכל פסוק. תקוותי היא, שאחרי שתקראו את הספר, תוכלו לפרש בעצמכם גם את שאר 915 הפסוקים בספר משלי, ואולי גם את שאר 23202 הפסוקים שבתנ"ך.

תגובות