כי טוב סחרה מסחר כסף

קוד: ביאור:משלי ג14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי משבח את החכמה והתבונה:

משלי ג14: " כִּי טוֹב סַחְרָהּ מִסְּחַר כָּסֶף, וּמֵחָרוּץ תְּבוּאָתָהּ "

סחר - כנגד החכמה - שלומדים מאחרים. המסחר בחכמה (כלומר, החלפת רעיונות) טוב יותר מהמסחר בכסף , כי " כל חלופין שאדם מחליף בסחורה - זה נוטל זה וזה נוטל זה, אבל האומר לחבירו 'שנה לי פרקך ואני אשנה לך פרקי' - נמצאו שניהם ביד כל אחד ואחד " ( רש"י, מצודות) ; בכל מסחר, כל אחד מהצדדים צריך לוותר על משהו, על מנת לקבל משהו אחר; אולם, חכמה אפשר גם לתת וגם להחזיק. (ויש לתמוה על אנשים הלוקחים לעצמם זכויות יוצרים על דברי תורה, וטוענים שאם ילמדו את דברי תורתם בחינם, ייגרם להם הפסד; ראו זכויות יוצרים על דברי תורה?).

תבואה - כנגד התבונה - המסקנות שמפתחים באופן עצמאי; חרוץ = זהב. התבואה של התבונה טובה יותר מהתבואה של הזהב: הזהב נשאר כמו שהוא, שומר על ערכו אך אינו משתנה ואינו יוצר שום דבר חדש; אולם התבונה מאפשרת לאדם ליצור דברים חדשים כל הזמן. ואפשר גם לפרש חרוץ מלשון חריצות: התבואה של התבונה טובה אף יותר מהתבואה של החריצות - לפעמים, במחשבה נבונה של יום אחד, אפשר לפתח רעיון שיחסוך עבודה של שנים רבות.

מקורות ופירושים נוספים

מעבר ליתרונות המעשיים, ישנו גם יתרון רוחני לחכמה ולתבונה על-פני הכסף והזהב: " כסף... וחרוץ... אלה הם קניינים אובדים ובלתי מתעצמים בנפש, והחכמה והתבונה המה קניינים קיימים נצחיים מתעצמים בנפש האדם " (מלבי"ם שם) : הכסף והזהב הם חיצוניים ואינם מתקנים את נפשו של האדם, בעוד שהחכמה ותבונה הן פנימיות ומשפיעות על עצם הנפש.

פסוק דומה נמצא ב משלי טז16: " קְנֹה חָכְמָה מַה טּוֹב מֵחָרוּץ, וּקְנוֹת בִּינָה נִבְחָר מִכָּסֶף "; שם פירשנו שהפסוק נותן המלצה מעשית להשקעה - השקעה בחכמה ותבונה משתלמת יותר, מבחינה כלכלית, מהשקעה במתכות יקרות ( פירוט). 

ההקבלה בין חכמה ובינה לבין כסף וזהב

הפסוק שלנו בא אחרי פסוק 13: " אשרי אדם מצא חכמה, ואדם יפיק תבונה ". שם חכמה קודמת לתבונה, ולכן פירשנו שגם בפסוק שלנו, החכמה מקבילה לכסף וסחורה, והתבונה מקבילה לזהב ותבואה. כך פירש הגר"א: " חכמה - הוא דוגמת הסחורה , שמוביל ממדינה למדינה, כן צריך לילך וללמוד מרבו... ותבונה - הוא מה שמוציא מן החכמה, כן התבואה הוא מה שזרע... וזה בא מעצמו ויגיע כפו... " (הגאון מווילנה) .

אולם בפרק טז ההקבלה היא הפוכה: חכמה מקבילה לזהב ותבונה מקבילה לכסף. כדי להתאים בין שני הפסוקים, פירש מלבי"ם את ההקבלה בפסוקנו כהקבלה כיאסטית: " החכמה , אחר שלא ימצא אותה ע"י בינתו ועיוניו, רק מקבלה מה', ידמה אותה לחרוץ שימצאו אותו במעמקי ההרים דרך מציאה, וכן ימצאו החכמה דרך מציאה מאדון החכמה, כמ"ש אשרי אדם מצא חכמה; והתבונה ימצאו אותה ע"י מסחר שמבין ומוציא דבר מדבר, כמ"ש ואדם יפיק תבונה, ודומה כקנין הכסף שמוכרים וקונים בו דרך מסחר וחליפים, וכן אמר פה, נגד מ"ש ואדם יפיק תבונה מפרש כי טוב סחרה מסחר כסף , ונגד מ"ש אשרי אדם מצא חכמה , מפרש ומחרוץ טוב תבואתה , כי אלה הם קנינים אובדים ובלתי מתעצמים בנפש, והחכמה והתבונה המה קנינים קיימים נצחיים מתעצמים בנפש האדם " ( מלבי"ם) .

לעומת זאת, הגאון מווילנה לא ניסה להתאים בין שני הפסוקים; בפרק טז הוא פירש את ההקבלה ההפוכה: " החכמה היא נעלמת מעין כל חי, והיא נגבלת על-ידי הבינה, ומחמת הבינה יכול האדם להסבירה... וכן החילוק בין כסף לזהב... הזהב אינו להוצאה רק גנוז באוצרותיו.. וכסף הוא טבעא... "

ביטויים :

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • אשרי אדם מצא חכמה, ואדם יפיק תבונה: והכל תיקונים של נשמות חוטאות לכן עלינו ללמוד תורה ולהנחיל עולם הבא שנאמר (שם יג) אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה.... (cache) ... ( cache)
 • פרשן - כִּי אֶת אשֶׁר יֱאַהב ה' יוֹכִיחַ: 23 ינואר 2010 ..."כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה" - מדגיש רש"י שהחכמה שהאדם לומד עד ששגורה היא בפיו, טובה ושוה יותר מכל סחורה וזהב: "' כי טוב סחרה מסחר כסף' כל ... ( cache)
 • הכל על משכנתא: כי טוב סחרה מסחר כסף (משלי יג יד). "לֹא תַשִּׁיךְ לְאָחִיךָ, נֶשֶׁךְ כֶּסֶף נֶשֶׁךְ אֹכֶל: נֶשֶׁךְ, כָּל דָּבָר אֲשֶׁר יִשָּׁךְ" (דברים כג כ). מהי משכנתא? מה עדיף משכנתא או ... ( cache)
 • הצעה לפסוקים למצבת נפטרת ֲ« פורטל בית עלמין: " כי טוב סחרה מסחר -כסף ומחרוץ תבואתה" ג€“ משלי ג 14 "יקרה היא מפנינים וכל-חפציך לא ישוו בה" ג€“ משלי ג 15 "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על-כלנה" ג€“ משלי לא 29 "דרכיה דרכי נעם ... ( cache)
 • משתמשת:נטע ג€“ ויקיפדיה: Cquote2.svg. אשרי אדם, מצא חכמה; ואדם, יפיק תבונה. כי טוב סחרה, מסחר -כסף; ומחרוץ, תבואתה. יקרה היא, מפנינים; וכל-חפציך, לא ישוו-בה. Cquote1.svg ... ( cache)
 • כיתוב על מצבות: ג€� כי טוב סחרה מסחר -כסף ומחרוץ תבואתהג€� ג€“ משלי ג 14 ג€�יקרה היא מפנינים וכל-חפציך לא ישוו בהג€� ג€“ משלי ג 15 ג€�רבות בנות עשו חיל ואת עלית על-כלנהג€� ג€“ משלי לא 29 ג€�דרכיה דרכי נעם ... ( cache)
 • SoulNet - רבדים עמוקים ביהדות - נשמה יהודית ברשת: מי ימלל את התורה כי טוב סחרה מסחר כסף, וכמו שנאמר בתלמוד: רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ... ( cache)
 • פרשת בראשית: דהיינו, המקיים תחילה את מצות לימוד התורה, נגרר מאליו לשומרה ולקיים מצוותיה. ולא זו בלבד אלא שלימוד התורה גורם לעושר אמיתי ללומדיה. שנאמר, כי טוב סחרה מסחר כסף (משלי ג'). ( cache)
 • ספר גן נעול: "אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה. כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה. יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה... עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" (משלי ג'): ... ( cache)
 • פלא יועץ ת ג€“ ויקיטקסט: 22 מרץ 2011 ... מי ימלל שבח התורה כי טוב סחרה מסחר כסף, וכדתנן (קדושין פב, ב) רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אמניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה וכו'. וכבר התלמוד ... ( cache)
 • ספריית יהדות במחשב שלכם,להיכנס שווה כניסה!: מי ימלל את התורה כי טוב סחרה מסחר כסף, וכמו שנאמר בתלמוד: רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שכל אומנות שבעולם אין ... ( cache)
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ה - משנה כב: 24 פברואר 2009 ... ונמשלה לזהב וזכוכית יקרה דכתיב"לא יערכנה זהב וזכוכית", ונמשלה לכסף דכתיב " כי טוב סחרה מסחר כסף", וכתיב "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה". ( cache)
 • פלא יועץ ע ג€“ ויקיטקסט: 24 נובמבר 2011 ... וכשאינו מוצא במה להרויח ולהשתכר, יעסק בתורה כי טוב סחרה מסחר כסף. ועל כל פנים אף אם שרא דעניותא רדף אבתרה דתלו בה טפלי ודחיקא לה שעתא טובא, ויש לו ... ( cache)
 • ויקיציטוט:מיזם ציטוט היום/ארכיון מאי 2007 ג€“ ויקיציטוט: ויקיציטוט:מיזם ציטוט היום/ארכיון מאי 2007. מתוך ויקיציטוט, מאגר ... ( cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת בלק: ... כי העולם גלגל והכל תיקונים של נשמות חוטאות לכן עלינו ללמוד תורה ולהנחיל עולם הבא שנאמר (שם יג) אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה ... ( cache)
 • מצות פדיון הבן - השרשת הקדושה בחיי העם והמשפחה: כפי שנאמר: כי טוב סחרה מסחר כסף (משלי ג', י"ד). וכן מצאנו שפירש הרש"י בד"ה: חמשה וששים ושלש מאות ואלף: "אמר כיצד אעשה? בכור שאומר לו תן חמשת שקלים, יאמר לי: אני מפדויי ... ( cache)
 • תלמוד או מעשה: 28 אוקטובר 2011 ... וכאילו לא די בזאת, מיד לאחר מכן, ממש באותו הפרק, חוזר שלמה לשבח ולהלל את החכמה ואומר: "אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה, כי טוב סחרה מסחר כסף. ( cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - בראשית: ... לכן נתן לנו הקב"ה את התורה הקדושה מי ימלל שבח התורה כי טוב סחרה מסחר כסף וכמו שנאמר בתלמוד: רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, ... ( cache)
 • פרשת בראשית - חלק א - הרב אריה קרן שליט"א: ... התורה הקדושה מי ימלל שבח התורה כי טוב סחרה מסחר כסף וכמו שנאמר בתלמוד: רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שכל אומנות שבעולם אין ... ( cache)
 • פדיון הבן: 5 מרץ 2006 ... כפי שנאמר: כי טוב סחרה מסחר כסף (משלי ג', י"ד). וכן מצאנו שפירש הרש"י בד"ה: חמשה וששים ושלש מאות ואלף: "אמר כיצד אעשה בכור שאומר לו תן חמשת שקלים ... ( cache)
 • ספר מערכת האלקות: והכתוב אומר כי טוב סחרה מסחר כסף (משלי ג) והמדה הזאת היא התורה. ובעבודת הטעם יתבונן ענין הסחורה אשר יסחרו בה בשוקי ירושלם בת זוגו של לויתן: ובבהיר קרא' יראת יי' בפסוק ... ( cache)
 • סיפור מן ההפטרה - שמות: הודה ולא בוש שלמד היום תורה כי טוב סחרה מסחר כסף כי מבלי משים לשם הוליכוהו רגליו, אך הבטיח לאשתו מחר אלך לשוק ולא אשכח. ואכן למחרת הלך לשוק ופגש באדם שהציע לו לקנות ... ( cache)
 • Author of the Zohar RABBI or hazohar SHIMON BAR YOKHAI Rabbi: ... (דא נטיל דיליה ודחבריה ודא נטיל דיליה ודחבריה) כגוונא דא כתיב באורייתא (משלי ג) כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה דא אוליף לדא ודא אוליף לדא אתעבידו משלבן דא עם דא. ( cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת לך לך: (יד) כִּי טוֹב סַחְרָהּ מִסְּחַר כָּסֶף וּמֵחָרוּץ תְּבוּאָתָהּ: מְטוּל דְּטָבָא תִגְרוּתָהּ מִן תִגְרוּתָא דְסִימָא וּמִן דַּהֲבָא סְנִינָא עֲלַלְתָּהּ: רש''י כי טוב סחרה מסחר ... ( cache)
 • הספריה של שלמה המלך ֲ« המולטי יקום של אלי אשד: 3 מרץ 2009 ... "אשר אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה, כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה.יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה.אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. ( cache)
 • פלא יועץ י ג€“ ויקיטקסט: 26 ספטמבר 2010 ... וכשיוצא יהיה מהיר במלאכתו ויתרצה בכל הבא לידו כדי לחזר למלאכתו, מלאכת שמים, כי טוב סחרה מסחר כסף. ואפלו מי שאינו תלמיד חכם, אם חננו ה', שמלאכתו ... ( cache)
 • אור עולם: קול מבשר ואומר, נדבק לשכינה ולא הסיר אהבתו ממנה, כי טוב סחרה מסחר . הבלי הזמן. ויהי מקץ שנתיים ג€“ אחר גילוי המגיד, השיגוהו דברי בלע, ותפתח העלוקה. את פיה, ותאמר: על מה זה ... ( cache)
 • באורי אגדות קידושין: והנה הטייעא הוא סוחר, מורה ע"ש חכמת והגדולה כמו ' כי טוב סחרה מסחר כסף וממרחק תביא לחמה' (משלי ג, יד). גם אמרו חז"ל הגמלים רובם צדיקים, שהיינו יראתם גוברת כמו שפירש"י ... ( cache)
 • אברהם אבולעפיה - קבלת האותיות - לדעת ברוח Created by amnon gross...: 30 מאי 2011 ... כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה. יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה... עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאֻשר" (משלי ג'): המשכיל בתורת ה', בעיינו ... ( cache)
 • פרשת בא- פדיון הבן-השרשת הקדושה בחיי העם והמשפחה: 25 פברואר 2007 ... כלומר, תשובתם היתה כי חז"ל העדיפו את האב הזוכה במצוה ומחויב בה, על פני זכותו של הכהן לקבלת כסף הפדיון, כפי שנאמר: " כי טוב סחרה מסחר כסף" (משלי, ג', ... ( cache)
 • לינקיית פורום יהדות וקבלה - מעודכנת-יש אישור מהמפקח - FXP.co.il: 30 אוקטובר 2007 ... מי ימלל את התורה כי טוב סחרה מסחר כסף, וכמו שנאמר בתלמוד: רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שכל אומנות שבעולם אין ... ( cache)

תגובות