לקשור כדי לזכור

קוד: ביאור:משלי ו21 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בשלושה מקומות בספר משלי נאמר, שיש לקשור דברים על איברי-גוף כדי לזכור אותם:

יש לקשור את הדברים על הגרגרת (הגרון), על הלב, ועל האצבעות.

בתורה נאמר, שיש לקשור את דברי התורה על היד:

ההקבלה בולטת במיוחד בין משלי ו לבין דברים ו:

דברים ו משלי ו
פסוקים 6-7: וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם, עַל לְבָבֶךָ, וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ, פסוק 20: נְצֹר, בְּנִי, מִצְוַת אָבִיךָ, וְאַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ!

פסוק 21: קָשְׁרֵם עַל לִבְּךָ תָמִיד -

פסוק 8: וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ, וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ. פסוק 21: קָשְׁרֵם עַל לִבְּךָ תָמִיד, עָנְדֵם עַל גַּרְגְּרֹתֶךָ.
פסוק 7: וְדִבַּרְתָּ בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ. פסוק 22: בְּהִתְהַלֶּכְךָ תַּנְחֶה אֹתָךְ, בְּשָׁכְבְּךָ תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ, וַהֲקִיצוֹתָ הִיא תְשִׂיחֶךָ.

מה אפשר להסיק מהקבלה זו?

1. חכמי הקראים הסיקו מכאן, שמצוות "וקשרתם לאות על ידך" היא משל: "ומה שיהיה לאות ולזיכרון, שיהיה שגור בפיך, כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים" (אבן עזרא על שמות יג9); וכך פירש רשב"ם: "לפי עומק פשוטו: יהיה לך לזכרון תמיד, כאילו כתוב על ידך, כעין "שימני כחותם על לבך"". אין צורך לקשור שום דבר על היד, אלא לזכור את התורה כאילו שהיא קשורה על היד.

2. אולם, לפי חכמי התלמוד, מצוות "וקשרתם לאות על ידך" היא כפשוטה - יש לקשור על היד תפילין ובהם פרשיות מן התורה. ויש הבדל עקרוני בין התורה לבין ספר משלי "כי בתחילת הספר כתוב "משלי שלמה". והנה, כל מה שהזכיר הוא דרך משל. ואין כתוב בתורה שהוא דרך משל, חלילה, רק הוא כמשמעו. על כן לא נוציאנו מידי פשוטו" (אבן עזרא על שמות יג9; ראו גם שד"ל על שמות יג). לפי רוב מפרשי ספר משלי, הקשירה בספר משלי היא אכן משל:

3. ולענ"ד, ייתכן שגם בספר משלי הקשירה היא כפשוטה - החכם ממליץ לתלמידו לקשור את דברי החכמה, התורה והמצוות, על הגרון או על הלב או על האצבעות, כדי לזכור אותם היטב.

4. מסקנה נוספת ניתן להסיק מההקבלה לדברים יא, גם שם נאמרו ביטויים דומים, ושם הנושא המרכזי הוא אזהרה מפני עבודה זרה, דברים יא16: "הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה לְבַבְכֶם, וְסַרְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם".

במשלי ו, האזהרה העיקרית היא מפני אשה זרה, אולם מההקבלה אפשר להסיק ש: "לשמרך מאשת רע - התורה תשמרך מאשה של מנהג רע. ועל כרחך, לא דבר שלמה אשה רעה אלא כנגד עבודת גלולים, שהיא שקולה כנגד הכל. שאם תאמר אשה זונה ממש, וכי כל שכרה ושבחה של תורה ששומרת מן הזונה לבדה?! אלא, על כרחך זו עבודת גלולים, שהיא חמורה כנגד הכל" (רש"י על משלי ו24).

בשניים מתוך שלושת הפסוקים (בפרק ג ובפרק ז), נאמר גם שצריך לכתוב את הדברים על הלב (ראו לכתוב כדי לזכור). התפילין, על-פי חז"ל, משלבים את שתי המצוות: יש בהם גם כתיבה וגם קשירה.

חז"ל למדו מהפסוקים הללו, שיש ללמוד תורה לשמה: "שלא יאמר אדם 'אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה; אלא למד מאהבה, וסוף הכבוד לבא, שנאמר קשרם על אצבעותיך, כתבם על לוח לבך..." (בבלי נדרים סב.), "כלומר, לא תכוין להנאתך, אלא כדי שיהיו שגורין בפיך. והוסיף על זה ואמר ענדם על גרגרותיך..." (ר"ן שם), "והביטויים השונים בכתובים - קשרם על אצבעותיך, כתבם על לוח ליבך, קשרם על גרגרותיך - באים להדגיש, שהלימוד יהיה בלי תנאי מוקדם, ורק באופן זה לא יזוז ממנו לעולם" (דברי יעקב על הפסוק, הערה 2). לדבריהם, הקשירה והכתיבה על הלב מבטאות את האהבה שבין האדם לבין התורה, כמו אדם הלובש תליון עם תמונה של אשתו האהובה.

מקורות ופירושים נוספים

ראו גם: תכשיטים כמשל לחכמה.

"ענדם, הוא מענין קשירה, ובא על הקושר דבר לתפארת, אעדנו עטרות לי (איוב ל"א):" (מלבי"ם)

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • מקורות לפרק: ופסוק השני " קשרם על לבך תמיד, ענדם על גרגרותיך" (משלי ו, כא) מוסב על תורה שבעל פה, שיהיה תמיד בלבו ויגרוס בעל פה בגרגרת שלו] ג€“ מהר"ל, נתיבות עולם, תורה 31 פרק ז; אגדות ... (cache)
 • פרשת בא - תפילין - גיליונות נחמה ליבוביץ: והקראים אמרו שהוא כמו (משלי ו' כ"ב) "קשרם על לבך תמיד" (משלי ג' ג') "קשרם על גרגרותיך", "כתבת על לוח לבך", (משלי ז' ג') "קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך"; ולא הבינו כי כל ... (cache)
 • רפואה על פי מקרא הקודש: "קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרותיך" האם מישהו קושר או עונד על לבו או גרגרותיו באיזו רצועת עור ומה גם כי פעולת קשירת רצועות העור על היד או הראש אין לה זכר בכל המקרא ... (cache)
 • פירושה של קריאת שמע המקראית: 21 קשרם על לבך תמיד, ענדם על גרגרתך, 22בהתהלכך תנחה אתך, בשכבך תשמר עליך, והקיצות ג€“ היא תשיחך. (משלי ו' 22-20). וברורה לא פחות היא זיקתם של כתובים מקראיים אלה ... (cache)
 • מקראנט - ארכיאולוגיה: ענידת חפצים נושאי כתובת הייתה כנראה מנהג מקובל בימי קדם, וראו משלי ו, 21: "קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרותיך", וכן "והיה לאות על ידך וזכרון בין עניך" (שמות יג, 9). בימינו אנשים ... (cache)
 • פרשן - אמור לחכמה אחותי את: 25 מרץ 2010 ... " קשרם על לבך תמיד, ענדם על גרגרותיך" - המצוות ודרכי החינוך חייבות להיות חלק בלתי נפרד מהאדם, הם כתכשיטי נוי על הצוואר לזכרון להימצאותם חקוקות על לוח ... (cache)
 • קריאת שמע: גם 'וקשרתם לאות על ידך' - כמו ' קשרם על לבך תמיד' (משלי ו, כא), גם 'וכתבתם על מזוזות ביתך'. כמו 'כתבם על לוח לבך' (משלי ג, ג), ומה שיהיה לאות ולזכרון - שיהיה שגור בפיך 'כי ביד ... (cache)
 • אבות דרבי נתן - פרק שלשה ועשרים: אף כך דברי תורה יהיו מצויינין לך זה מזה, ויהיו מצויינין לך זה בצד זה. שנאמר: (משלי ז) "קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך", ואומר (שם ו) "" קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרותיך": ... (cache)
 • וקָנֶה לך חבר - כללי הכתב המכתב - מאמרו הנפלא של מר''ן ראש ישיבת כסא...: ועוד, שבספר משלי חוזר על המליצה בשינוי " קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרותיך" (משלי ו' כ" א) שכן דרך המליץ לשנות סגנון המליצה לייפות הלשון, ואילו בתורה מופיעה מצות תפילין ארבע ... (cache)
 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים: רביד על גרונך, אלו דברי תורה, כמה דאת אמר: (משלי ו') קשרם על לבך תמיד. ואתן נזם, זה נזר הקדש. ועגילים על אזניך, זה הציץ. דתנינן: הציץ דומה לטס של זהב ורחב שתי אצבעות ומוקף ... (cache)
 • שבולת: ... קשור התראתי, וחתום התורה על לב לימודי תלמידיך ויראי שמים הנקראים לימודי ה', ואם תאמר אין לשון קשירה נופל בלימוד תורה, נופל הוא בו שנאמר קשרם על לבך תמיד (משלי ו)". (cache)
 • משלי: דבר אחר: למה נקראת שמה מליצה? שכל מי שמתלוצץ בדברי תורה מוסיפים לו ליצנות, כמה דאת אמר: דברי חכמים צריך לקשרם על לבו, דכתיב: קשרם על לבך תמיד. וחידותם -. א"ר מאיר: ...
 • ישעיה - רש''י: ... שנאמר קשרם על לבך תמיד (משלי ו): {יז} וחכיתי לה'. אמר ישעיה אני המחכה לה' המסתיר פניו מי' השבטים קויתי לו לאמת דברי אלה ולהושיע את בית דוד: וחכיתי לה' המסתיר פניו וגו'. (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: דברי חכמים צריך לקשרם על לבו דכתיב קשרם על לבך תמיד. וחידותם א"ר מאיר אפילו שיחת חולין שלהן שקולה כנגד כל התורה. יראת ה' ראשית דעת. א"ר זירא מכאן אתה למד שלא הסכים ... (cache)
 • קריאת שמע: יש חולקין על אבותינו הקדושים.,. שאמר כי לאות ולזכרון. -. על דרך. 'כי לוית. חן הם לראשך וענקים לגרגרֹתיך. ('. משלי א.,. ט.). גם. 'וקשרתם לאות על ידך. -'. כמו. 'קשרם על לבך תמיד ... (cache)
 • אבות דרבי נתן כג ג€“ ויקיטקסט: 30 אוגוסט 2009 ... מצויינין לך זה מזה, ויהיו מצויינין לך זה בצד זה. שנאמר, (משלי ז) "קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך", ואומר (שם ו) "" קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרותיך": ... (cache)
 • חפירות כתף - הינום בירושלים: במקרא נזכרים דברי-חכמה הנענדים על הצוואר, נקשרים על האצבעות או כתובים על לוח לבו של אדם: "קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרותיך" (מש' ו:כא; והשווה שם א:ט; ג:ג, כב; ז:ג). (cache)
 • משלי כ"ט: יסר בנך ויניחך/ יהודה איזנברג: "נצור בני מצוות אביך, ואל תיטוש תורת אמך. קשרם על לבך תמיד, ענדם על גרגרותך. בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליו והקיצות היא תשיחך" (ו, כ) ... (cache)
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: קשרם על לבך תמיד, ענדם על גרגרותך. בהתהלכך תנחה אתך, בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך". מובן, יש כאן גם הבדלים, ועליהם נעמד בהמשך דברינו, אבל יש גם דמיון רב בתוכן ... (cache)
 • ישעיהו ח טז: 24 יוני 2009 ... וחתום התורה על לב לימודי תלמידך ויראי שמים הנקראים לימודי ה' ואם תאמר אין לשון קשירה נופל בלימוד תורה נופל הוא בו שנאמר קשרם על לבך תמיד (משלי ו) ... (cache)
 • צוואר עתק: משלי ו21: "קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרתך " לדעתי הגרון נקרא גם גחון, הנחשים זוחלים לדעתי על 'גרונם' ולא על 'חזיהם' בראשית ג14: "ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור ... (cache)

תגובות