תאוה נהיה תערב לנפש, ותועבת כסילים סור מרע

קוד: תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: מטמוניות למשפחות סופרים

אל:

משלי יג יט

תַּאֲוָה נִהְיָה תֶּעֱרַב לְנָפֶשׁ
וְתוֹעֲבַת כְּסִילִים סוּר מֵרָע

נהיה

1) שורש ה.י.ה – תאוה שנהיתה (התגשמה)

2) שורש ה.ו.ה. לשון שבר – תאוה שבורה

3) שורש נ.ה.ה לשון בכי– תאוה עד דמעות

תגובות