לעשות תשובה על התשובה

קוד: ביאור:משלי כ9 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כ9: "מִי יֹאמַר: 'זִכִּיתִי לִבִּי, טָהַרְתִּי מֵחַטָּאתִי'?"

מי יכול לומר בכנות 'כבר הצלחתי לזכך את ליבי מכל מחשבה רעה, ולטהר את מעשיי מכל חטא '?!

עצות

גם אדם שהשתדל מאד לזכך ולטהר את עצמו, עדיין אינו יכול לומר שסיים את המלאכה; תמיד אפשר עוד להשתפר. בפרט, גם אדם שחזר בתשובה, צריך שוב לחזור בתשובה, בכל פעם מחדש:

"וצריך לאחז תמיד במדת התשובה, כי מי יאמר: זכיתי לבי, טהרתי מחטאתי?   כי בשעה שאדם אומר: 'חטאתי, עויתי, פשעתי', אפלו זה אי אפשר לומר בבר לבב בלי פניה. (וזהו: מי יאמר: "זכיתי לבי, טהרתי מחטאתי", הינו מי יוכל לומר, שלבו זך וטהור מפניות, אפלו בשעה שאומר: חטאתי וכו'. וזהו: "מי יאמר וכו': טהרתי מחטאתי", הינו שיהיה טהור מן החטאתי, עויתי, פשעתי שאמר, כי גם אז אינו זך וטהור בלי פניות, כנ"ל). נמצא, שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה, הינו על חטאתי, עויתי, פשעתי שאמר, כי עליו נאמר (ישעיהו כט ג): "בשפתיו כבדוני", כי על-ידי תשובה זוכה לכבוד ה', "ולבו רחק ממני"."

"ואפלו אם יודע אדם בעצמו, שעשה תשובה שלמה, אף על-פי-כן צריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה. כי מתחלה כשעשה תשובה עשה לפי השגתו, ואחר-כך בודאי כשעושה תשובה, בודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשו, בודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות. נמצא, שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שהתגשם את רוממות אלקותו."

"וזה בחינת עולם הבא, שיהיה כלו שבת, הינו כלו תשובה, כמו שכתוב (דברים ל ב): "ושבת עד ה' אלקיך", כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלקותו, כמו שכתוב (ירמיהו לא לג): "וידעו אותי למקטנם ועד גדולם". נמצא בכל עת שישיגו השגה יתרה, אזי יעשו תשובה על ההשגה הראשונה."

"וזה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה: (שם בסנהדרין): 'כל הזובח את יצרו', הינו בחינת תשובה, בחינת: (תהלים קט כב) "ולבי חלל בקרבי", בחינת דם לה', בחינת אקי"ה, בחינת כתר, בחינת כבוד, כנ"ל, 'ומתודה עליו', הינו שמתודה על זביחת יצרו, הינו שעושה תשובה על תשובתו והשגתו הראשונה, 'כאלו כבדו להקדוש ברוך הוא בשני עולמות'. כי תשובה הראשונה, בחינת כבוד עולם הזה. ואחר התשובה שזוכה להשגה יתרה, ומכיר ביותר את רוממות אלקותו, ועושה תשובה על תשובתו, זאת התשובה הוא בחינת כבוד עולם הבא."

"וזה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה (פסחים נ.): "אור יקרות וקפאון" (זכריה יד ו), 'אור שהוא יקר בעולם הזה, יהיה קפוי וקל לעולם הבא'. נמצא בעולם הבא, כשיזכו להשגה יתרה באלקותו, בודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת עולם הזה, כי השגת עולם הזה בבחינת גשם נגד השגת עולם הבא. וזה כאלו כבדו להקדוש-ברוך-הוא בשני עולמות, כי זביחת היצר היא התשובה הראשונה, הוא בחינת כבוד עולם הזה, והודוי על זביחת היצר, הינו תשובה שניה, היא בחינת כבוד עולם הבא, שהכבוד הראשון נעשה קפוי וקל, נגד הכבוד השני" (לקוטי מוהר"ן ו)

הקבלות

טהרה מחטא נזכרת בשלושה ספרים:

ספר תהלים מבקש מה', תהלים נא4: "הרבה[הֶרֶב] כַּבְּסֵנִי מעוני, וּמֵחַטָּאתִי טַהֲרֵנִי", תהלים נא12: "לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹהִים, וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי" (פירוט).

ספר משלי שואל, מי יכול לטהר את עצמו מחטאיו בעצמו, בלי עזרת ה'?

וספר קהלת עונה: אף אחד! קהלת ז20: "כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ, אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא" (פירוט).

חכמי המדרש ראו בפסוקים אלה (בתהלים ובמשלי) ביטוי לענווה של דוד ושלמה - הם מכירים בכך שאינם יכולים להיטהר מחטאיהם בעצמם: "כיוון שראה שלמה שהשפיל דוד עצמו, אף הוא אמר מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי. מה שכר נטל על כך? (דה"א כט כג): "וישב שלמה על כסא ה' למלך." (מדרש משלי (בובר)).

-

לפי מפרשים רבים, הפסוק שלנו הוא המשך ישיר של הפסוק הקודם, משלי כ8: "מֶלֶךְ יוֹשֵׁב עַל כִּסֵּא דִין, מְזָרֶה בְעֵינָיו כָּל רָע" (פירוט): כאשר מלך (בשר ודם, או מלך מלכי המלכים), יושב בעצמו על כיסא המשפט, הוא מפקח ורואה בעיניו את כל הרע, ואז אף פושע לא יכול להתחזות לצדיק.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • שער ברסלב - משמרת שלום: יום הדין לכל העולם; מי יאמר זכיתי לבי, טיהרתי מחטאי?! אם כך המצב, כדאי לנסוע אומנה כדי להסתופף תחת צלו של אותו גיבור אדיר, אשר הכריז, כי הוא יודע לעשות ראש השנה, הוא רבנו ... (cache)
 • תפילה לאלול:: ברסלב כרמיאל: ... ולקבל הכל באהבה: וזכני להיות כל ימי בתשובה תמיד, כי " מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי " כי אתה ידעת את לבבנו, כי הלב מעורבב בפסולת ובפניות הרבה, ואפלו בשעה שאני מתודה ... (cache)
 • ברסלב סיטי ג€“ פורטל מוסדות היכל הקודש: אך צריך ללכת תמיד במידת התשובה, כמו שכתוב (משלי כ) "מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי ", כי בשעה שאדם אומר חטאתי, עוויתי, פשעתי, אפילו את זה אי אפשר לומר בבר לבב בלי ... (cache)
 • פרשת לך לך: אבל מי יאמר זכיתי לבי, שאין ברוחו רמיה כלל...[6] כי זה שאין ברוחו רמיה זה הדבוק ממש במדותיו של הקב"ה, אבל אם ח"ו יש בלבבו שורש קטן שפורה ראש ולענה אז יש ברוחו רמיה, ... (cache)
 • חדשות - יהדות nrg - תשובה על תשובה: 7 ספטמבר 2007 ... לפני מלך זה אנו מתארים את חולשותינו האנושיות: "מי יאמר זכיתי לבי? ", לבי זך וטהור, נקי ממחשבות עוול. "מי יאמר טהרתי מחטאתי? ", נטהרתי מטומאת החטא שבו ... (cache)
 • בס"ד: ... ישראל מעורר להקדים הרבה יעש"ה, ובפרט בזה"ז דמי יודע מה יולד יום, ועוד מי יאמר זכיתי לבי להיות נקי מהרהורי עבירה, ובפרט בדורינו אנו שכל רחובות ושווקים מגועלים בפריצות ושחת, ... (cache)
 • עולמצוות אינדיבידואליזם נועםמצוות וחברה, חירותונורמה: והיה מרן אבינו זצ"ל אומר וכי מי יאמר זכיתי לבי ובמה ייוודע איפא מי ראוי לכך? ואמר הוא ז"ל. הבחינה היא פשוטה. מי שמרגיש בצערו של חברו הוא גם יכול ומחויב לבקש רחמים עליו...'. ... (cache)
 • גדרי לשון הרע - האתר הרשמי החושף את האמת על הרב אבינר: ... נוטה קצת שהדבר אמת (ויחקור כדי לברר). וקשה להבין דבר זה, היאך לבו נוטה קצת שהוא אמת, ומ"מ אין לו ספק שמא הוא אמת. וכי מי יאמר זכיתי לבי להזהר בחילוקים דקים כאלה". ... (cache)
 • קונטרס יבוא עזרי: ועי' בדברי הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א בשו"ת שבט הלוי (ח"ג אהע"ז סי' קע"ג אות ד) שהורה שאין נראה להתאחר כ"כ בזמן הזה, דמי יודע מה ילד יום, ועוד מי יאמר זכיתי לבי להיות ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי הלכות ראש השנה - ראש השנה: וצריך לעשות תשובה על תשובה, כי מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי, כי אפלו בשעה שאומר חטאתי וכו', גם זה אי אפשר לומר בבר לבב בלי פניה. ואפלו מי שזכה לעשות תשובה שלמה, ... (cache)
 • קיבלנו במייל: "עבודת ה' בחודש אלול" - שער ברסלב | פורום ברסלב: [ג] וצריך לאחז תמיד במדת התשובה, כי מי יאמר: "זכיתי לבי, טהרתי מחטאתי" (משלי כ), כי בשעה שאדם אומר: חטאתי, עויתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב ... (cache)
 • more "מי יאמר זכיתי לבי ":
 • בס"ד: זכאין הוא נרדף עם טהורים כמו (משלי כ, ט) זכיתי לבי, טהרתי מחטאתי. סימן לדבר גי' כי"מ: עד צאת הכוכבים, היא נכונה, והכונה הוא אל הקרא דנחמיה. וכך דרכם של חז"ל ליתן סימנים ... (cache)
 • more "זכיתי לבי טהרתי מחטאתי ":

תגובות