בר/בת מצוה בספר משלי

קוד: ביאור:משלי כב6 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כב6: "חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ, גַּם כִּי יַזְקִין לֹא יָסוּר מִמֶּנָּה"

כשהנער נמצא על פי (פתח, התחלה של-) דרכו בחיים, בתחילת גיל ההתבגרות, ראוי לעשות לו טקס חניכה (כגון "בר מצוה");   הטקס ייחרת בזיכרונו, ו גם כאשר יזקין וזכרונו ייחלש, הוא יזכור היטב ולא יסור מהדרך שקיבל על עצמו באותו מעמד.

עצות

בימינו, כשבן או בת מתבגרים ומגיעים לגיל שבו הם מתחייבים בקיום מצוות (13 או 12), נהוג לעשות להם טקס חגיגי - בר-מצוה או בת-מצוה. לטקס זה יש חשיבות רבה - הוא עוזר לנער/ה להפנים את העובדה שמעמדם השתנה, הם כבר לא ילדים אלא מבוגרים בעלי זכויות וחובות. רמז לטקס זה נמצא בספר משלי:

חנך = בלשון המקרא (שלא כבלשון ימינו), השורש חנך מציין טקס של כניסה לתפקיד.

פי = פה = פתח;   על פי דרכו = על פתח דרכו, בתחילת דרכו.

חנוך לנער על פי דרכו = עשה לנער טקס של "חניכה" בתחילת דרכו כאדם מבוגר החייב במצוות; כך הוא יקלוט ויפנים את מעמדו החדש, ואז -

גם כי יזקין לא יסור ממנה = גם כשיזדקן לא יסור מהדרך שהתחיל ללכת בה בנעוריו.

דקויות

1. מקובל לפרש שהעצה היא, לחנך וללמד כל תלמיד על-פי כישרונותיו ואופיו. כך הסביר רש"ר הירש את כשלונם של יצחק ורבקה בחינוכו של עשו: "הניגוד העמוק שבין נכדי אברהם מקורו העיקרי היה – לא רק בתכונותיהם - אלא גם בחינוכם הלקוי. כל עוד היו קטנים, לא שמו לב להבדלי נטיותיהם הנסתרות, תורה אחת וחינוך אחד העניקו לשניהם, ושכחו כלל גדול בחינוך: "חנך לנער על פי דרכו ". יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו, וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה, האנושית והיהודית כאחד. התפקיד היהודי הגדול אחד ויחיד בעיקרו, אך דרכי הגשמתו רבות ורבגונויות, כריבוי תכונות האדם, וכרבגונויות דרכי חייהם... המושיב את יעקב ועשיו על ספסל לימודים אחד, ובאותם הרגלי החיים... מובטח לו שאת אחד מהם הוא מקלקל... אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשיו, אילו הקדימו לשאול את עצמם, היאך יכולים גם האומץ, הכוח והגמישות הרדומים בנפש עשיו - היאך יכולים כל אלה להטות שכם לעבודת ה', כי אז "הגיבור" שלעתיד לא היה הופך ל"גיבור ציד", אלא ל"גיבור לפני ה'" באמת"". (רש"ר הירש על בראשית כה27, וכך פירשו גם א' ש' הרטום וש' ל' גורדון על פסוקנו. ראו גם: יאיר פיקסלר על החינוך הביתי במשנתו של הרב הירש, רחל כהן ישורון על בית הספר הדמוקרטי היהודי בירושלים).
 • זו כמובן עצה נכונה, והיא נרמזת בפסוקים אחרים בספר משלי (ראו למשל דרכי ענישה בספר משלי), אולם, לענ"ד אין היא נובעת מפסוק זה. השורש חנך, בלשון המקרא, אין משמעו לימוד והוראה אלא טקס כניסה לתפקיד (פירוט). לפי פירוש זה היה ראוי לכתוב " למד את הנער על-פי דרכו" או " יסר את הנער על-פי דרכו".
 • ועוד: המילה דרך, בלשון המקרא, אין משמעה אופי ותכונות אישיות אלא התנהגות קבועה (פירוט).
2. ייתכן שהעצה היא מצומצמת יותר ומתייחסת רק לתחילת הדרך - רק בתחילת הכניסה ללימודים, צריך להתחשב באופיו ובכישרונותיו המיוחדים של התלמיד, כדי שיהיה לו קל להתרגל למסגרת: "התחל והרגל את הנער בשנים להוליכו בעבודת ה' לפי דרך חכמתו, אם מעט ואם הרבה..." (מצודת דוד), "הכנס את הנער לתפקידו (מצוות) על פי תכונותיו ויכולתו". דוגמה ליישום של עצה זו בהלכה נמצאת בדברי הרמב"ם, שאם נער מבין ויודע למי הוא מברך, הוא משתתף בזימון לברכת המזון גם לפני שהוא בן 13 (דוד אקסלרוד).
 • פירוש זה מתאים למשמעות השורש חנך המציין התחלת כניסה לתפקיד או למעמד חדש, אך הוא אינו מתאים למשמעות המילה דרך המציינת התנהגות.
3. ויש שפירשו, שמדובר לא בעצה אלא באזהרה: אם תחנך את הנער על-פי הדרך הרעה שהוא מתנהג בה בנערותו, "על פי הדרך אשר מנהגו וטבעו ללכת בה, ותחשוב שכבר יקבל מוסר כאשר יגדל" (רלב"ג), אז לא יסור מדרכו הרעה עד זקנה. דרכו של נער, בדרך כלל, אינה טובה, משלי כב15: "אִוֶּלֶת קְשׁוּרָה בְלֶב נָעַר, שֵׁבֶט מוּסָר יַרְחִיקֶנָּה מִמֶּנּוּ", משלי כט15: "שֵׁבֶט וְתוֹכַחַת יִתֵּן חָכְמָה, וְנַעַר מְשֻׁלָּח מֵבִישׁ אִמּוֹ", והחכם ממליץ שלא לחנך את הנער על-פי דרכו זו אלא להיפך, להטיל עליו משמעת ("שבט מוסר", "שבט ותוכחת") כדי להרחיקו מדרכו הרעה (אברהם אהוביה, "ככל הכתוב", עמ' 255).
 • פירוש זה מתאים למשמעות המילה דרך המציינת, בין השאר, התנהגות קבועה; אך הוא אינו מתאים למשמעות השורש חנך המציין התחלת כניסה לתפקיד או למעמד חדש.
4. ויש שפירשו, שהפסוק בא להדגיש את ההשפעה שיש לדברים שאומרים לנער כשהוא צעיר: "לפי מה שתלמד לנער ותחנכהו בדברים, אם לטוב אם לרע - גם כי יזקין לא יסור ממנה" (רש"י על הפסוק). לפי זה, יש לפרש ש" פי דרכו " הוא תחילת דרכו בחיים.

פירוש דומה נמצא בתלמוד: "בעוד ידך תקיפה על בנך - קודם שיגדיל ולא יקבל תוכחתך - השיאו אשה... חנוך לנער על פי דרכו:... 'דרכו', דרך שכל ימיו יהא מתנהג בו, חנוך לו בנערותו" (בבלי קידושין ל א, רש"י). לפי חז"ל, האב צריך להשתדל להשיא את בנו כאשר הוא עדיין נער, בתחילת דרכו בחיים - בין גיל 16 ל-22 (ויש אומרים בין גיל 18 ל-24). חכמי התלמוד קישרו את הפסוק לחתונה, ולענ"ד אפשר לקשר אותו לטקס מוקדם יותר - בר/בת מצוה - ראו "עצות".

גם הרב שניאור זלמן מלאדי פירש, כנראה, פי דרכו = תחילת דרכו. לדבריו, לכל צדיק יש רגעים שבהם הוא נופל מדרגתו, אך גם ברגעים אלה הוא נשאר צדיק, וזאת בזכות אהבת ה' שלמד והתחנך אליה בילדותו: "עיקרה מאהבה שנתחנך והורגל בה מנעוריו, בטרם שהגיע למדרגת צדיק" (תניא, שער הייחוד והאמונה, חינוך קטן). הערכים שהאדם מקבל בתחילת חייו, על פי דרכו, הם הבסיס הרוחני שלו. מבסיס זה הוא יכול להתקדם לדרגות רוחניות גבוהות יותר, אך גם כשהוא נופל הוא חוזר אל אותו בסיס - גם כי יזקין לא יסור ממנה.

אנשים זקנים נוטים, למרבה הצער לאבד את זיכרונם. הם שוכחים מה קרה להם אתמול ומה עשו לפני שתי דקות. אבל בדרך-כלל הם זוכרים היטב את ימי הילדות והנעורים שלהם. זו הסיבה שחשוב להשקיע ולתת חניכה דווקא לנער, ודווקא כשהוא על פי דרכו - בתחילת דרכו בחיים. הערכים שיקלוט בתחילת דרכו הם הערכים שיישארו עמו בזקנתו.

הקבלות

חנוך היה אדם מאד מיוחד, הוא נפטר כשהיה רק נער, בן 365 שנה בלבד, בראשית ה24: "וַיִּתְהַלֵּךְ חֲנוֹךְ אֶת הָאֱלֹהִים וְאֵינֶנּוּ כִּי לָקַח אֹתוֹ אֱלֹהִים": "והסוד הוא, כי חנוך בן ירד נבחר ממנו יתברך להיות בבחינת נער, המשרת אל השכינה, על-פי דרכו הטובה שהיה מתהלך תמיד את האלקים, ולקח אותו אלקים להיות נער משרתו" (רמ"ד וואלי, פירוש אחרון).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • הצעות לשיפור החינוך לפי החלטות בכנסת: חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. כב, 6. עמ' 28: יכול להיות ויכוח אם האלימות בחינוך היא תוצאה של אלימות בחברה או שהאלימות בחברה היא התוצאה של ... (cache)
 • דברים, פרשת אמר, תשס"א, ד"ר מיכאל הלינגר: רש"י סבור שמטרת החיוב היא לחנכו ולהרגילו [9]מדרבנן. לקיום המצוות שיתחייב בהן כשיגדל. נראה שחובה זו מעוגנת בפסוק: "חנך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין ... (cache)
 • דבר תורה - מצוות כיבוד אב ואם - פסיפס: חנך-לנער על-פי דרכו הוא משל כללי כי כל אדם צריך מנערותו לתקן את מדותיו. יצחק אהב את עשיו כי הוא חשב שהוא לומד תורה למרות היותו איש שדה. ... (cache)
 • חינוך למצוות - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון: הרמב"ם שם מוסיף מקור לזה מהפסוק " חנך לנער על פי דרכו" (משלי כ"ב, ו'). נדון כעת בשאלה האם גם האם מחויבת בחינוך הבנים. במעשה של הלני המלכה (סוכה דף ב' ע"ב), ... (cache)
 • יש לשמור על קדושת: אם שמע את בנו או בתו הקטנים כשהם מדברים לשון הרע, מצוה לגעור בהם ולהפרישם מזה, ככתוב: "חנך לנער על פי דרכו..."(משלי כב,ו). האומר לחברו איזה דבר, ... (cache)
 • 5761 - Emor: נראה שחובה זו מעוגנת בפסוק: "חנך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" ... מצווה על אביו לגעור בו ולהפרישו כדי לחנכו בקדושה שנאמר: 'חנך לנער על פי דרכו ... (cache)
 • Shofar: לכן כתבתי לך שתכה את בנינו אם לא ישמעו לך, ו'' חנך לנער על-פי דרכו'' (משלי כב, ו). ועקר בחנוך. וגם את חתני אני מזהיר בכל זה, שיקרא לפניהם כנזכר למעלה, ... (cache)
 • בס"ד פרשת תולדות: כל עוד היו קטנים, לא שמו לב להבדלי נטיותיהם הנסתרות, תורה אחת וחינוך אחד העניקו לשניהם, ושכחו כלל גדול בחינוך: "חנך לנער על פי דרכו"(משלי כב',ו'). ... (cache)
 • 'Gemara Instruction in Yeshiva High Schools',: בשטח, דומה לא פעם שלגבי חלק לא מבוטל מאוכלוסיית הישיבות התיכוניות מתנגשת הדגשת לימוד גמרא עם יסוד היסודות של תורת החינוך: "חנך לנער על פי דרכו". ... (cache)
 • וארא - יונה בר מעוז: דרשת הפסוק " חנך לנער על פי דרכו" (משלי כב, ו): "ר' יהודה ורבי נחמיה: חד אמר משיתסר עד עשרים ותרתין, וחד אמר מתמני סרי ועד עשרים וארבעה", והרי בגילים ... (cache)
 • ברכה ליום הולדת שישים או: לעומת ישובים קיבוציים אחרים בתקופה ההיא, שקידשו קודם כל את החינוך המשותף, באלוני אבא שלט הערך היהודי החכם כל כך של " חנך לנער על פי דרכו". ... (cache)
 • פתיחה: אצלינו בכפר טודרא: חנך לנער על פי דרכו ג€“ הנחייה למורה להתאים את שיטת הלמידה לנטיות הטבעיות של כל אחד מתלמידיו. אמת וענווה. אחד המפתחות להתפתחות אישית ולימודית היא חשיבה עצמית ... (cache)
 • תרומת המקורות היהודיים לחקיקת העבודה / ד"ר מיכאל ויגודה: החכם מכל אדם, שידע עד כמה מלאכת החינוך קשה וחייבת להתאים עצמה לאישיותו המיוחדת של כל ילד, ממליץ: "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כב, ... (cache)
 • דף קשר 1160 - "ויגדלו הנערים" / עמית קזימירסקי: הרש"ר הירש בפרושו על התורה מבאר שיצחק ורבקה לקו בחינוכם בכך שהעניקו לשני ילדיהם אותו חינוך, ושכחו את הכלל " חנך לנער על פי דרכו". ... (cache)
 • שאלות ותשובות - דף הבית: יאנוש קורצ'אק ג€“ " חנך לנער על פי דרכו"... ג€¢ מילטון ה. אריקסון עבודתו הפסיכולוגית של הפסיכיאטר מילטון אריקסון (שאינו אריק אריקסון הנודע מתחום הפסיכואנליזה) ... (cache)
 • ילדותו ובחירתו של משה: מתוך המקבילות התברר שקווים חשובים באישיות של משה קיימים כבר בשחר ילדותו, מלווים ומאפיינים אותו בכל חייו": חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - משלי פרק כב: ... ויסתר (ונסתר) ופתיים עברו ונענשו: (ד) עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים: (ה) צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם: (ו) חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין ... (cache)
 • השחתת עצים בראי היהדות, בין מיסטיקה להלכה נורמטיבית - שיח שדה: הקשר הרעיוני ברור למדי: כשם שיש לטפח את צמחי הגן כבר בראשיתם כך יש לטפח את הילד בעודו קטן, כמאמר הפסוק במשלי כב, ו: "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ... (cache)
 • יחסי אבות ובנים בספר משלי: עם זאת הוא יודע כי רק השבט אינו תמיד מועיל ומציע גם: "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (כ"ב, ו). אלה הם אמרות ופתגמים בחשיבות החנוך. ... (cache)
 • חוקי נוער: "חנך לנער על פי דרכו. גם כי יזקין לא יסור ממנה". (משלי כ"ב, ו). לעובדי הנוער במדינת ישראל נודעת חשיבות רבה במערבות החינוך, הרווחה והמשפט בעבודתם למען שלום ... (cache)
 • מגדלור- אימון אישי ועסקי - דרך החינוך: (אפלטון). רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר. (יאנוש קורצ'אק). חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. (משלי פרק כב פסוק ו') ... (cache)
 • שקופית 1: "חנך לנער על פי דרכו" משלי כ"ב ו'. הדרשה היא חלק מטקס החניכה והכניסה של התלמיד והתלמידה אל עולם הבוגרים. התלמידים עומדים מול הקהל ומרצים בפניו על עמדותיהם ... (cache)
 • סקירת הספרות: "חנך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה." (משלי כב, ו). (מקורות לתולדות החינוך בישראל ובעמים,מ.אליאב ופ.א. אורמיאן,1968). ... (cache)
 • פרשת "כי תצא": ואסיים את דבריי בהמלצתו הדידקטית (והנאיבית משהו?) של בעל ספר משלי, בתקווה שאכן מאמצינו החינוכיים ישאו פרי: "חנך לנער על-פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה". ... (cache)
 • עו"ד שמואלי - עולם המשפט: "חנך לנער על פי דרכו": התאמת העונש לילד ג€“ אם הילד מסוגל לקלוט ולהבין את התוכחה (מבחינת הבנתו) רק אותו מותר להכות. כלומר, ילד בן 10 שאינו מפותח מבחינה שכלית ... (cache)
 • מכללת חמדת הדרום: חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה: על העצמה בארגון חינוכי כבסיס להקניית ערכים מתמידים, תפקידו של מנהיג במערכת מתפתחת, המאופיינת בדינמיות ופיתוח ... (cache)
 • ענייני חינוך: המקום הראשון בו מופיע במקורותינו החינוך במובן עליו אתה מדבר הוא: "משלי כ"ב ו': "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". ... (cache)
 • Avot Ubanim: כב, ו): "חנך לנער על פי דרכו, גם יזקין לא יסור ממנו"; שצריכים לחנך את. הבנים הזכרים כל אחד על~פי דרכו, ולא ללכת אתם באכזריות, ומכל שכן שלא ... (cache)
 • דרך אמונה בחרתי (תהלים קי"ט): בדרך זו מתממשת עצתו החינוכית של החכם מכל אדם - "חנך לנער על-פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה". (משלי כ"ב ו'). הפעולות החברתיות המגוונות המופעלות בבתי-הספר, ... (cache)
 • פתח- דבר: "חנך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה." (משלי כב, ו' מתוך אליאב וקליינברג, 1968, עמ' 46). ג) במאה העשרים ואחת- חלה פמניזציה של ההוראה ושל ניהול בית ... (cache)
 • מהו חינוך טוב? איך לחנך ילד בצורה מבוגרת?: "חנך לנער על פי דרכו [אם תחנך את הילד לפי הבנתו], גם כי יזקין [גם כאשר הוא יתבגר, הוא] לא יסור ממנה [ממה שלימדת אותו]". "רבנו [רבי נחמן מברסלב] זכרונו לברכה ... (cache)
 • מדוע יש צורך בבית ספר? מה מטרתו? האין גישות נוחות יותר לחינוך...: "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" רש"י, שם: חנוך לנער - לפי מה שתלמד לנער ותחנכהו בדברים אם לטוב אם לרע:גם כי יזקין לא יסור ממנה. ... (cache)
 • מאמרים - הישיבה התיכונית בארץ ישראל: עקרון מנחה בחינוך היהודי הינו התאמת החינוך לפרט ולצרכיו: "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". החינוך נתפס כתהליך של חשיפת כוחות נפש הטמונים בלב ... (cache)
 • חצור הגלילית: הרעיון המנחה בראשיתו " חנך לנער על פי דרכו" כדי להדגיש רעיון זה,גובש צוות מורים מיומן שיש ביכולתו לתת מענה לצרכי כל תלמיד ותלמיד. ... (cache)
 • הישיבה התיכונית בארץ ישראל: 15 נובמבר 2008 ... עקרון מנחה בחינוך היהודי הינו התאמת החינוך לפרט ולצרכיו: "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". החינוך נתפס כתהליך של חשיפת כוחות ... (cache)
 • א) כתיב במשלי (כב) חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא 72: א) כתיב במשלי (כב) חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא. יסור ממנו, ביאורו, כל אב צריך לחנך את בנו בהדרגה בתורה ובמצות ... (cache)
 • TORAH.NET תורה נט: חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה (משלי ה. כ"ב, ו) אמר אל תחנך את הנער אחר שיושרש בדרך נערות ועקשות, רק עודנו על פי דרכו טרם יכנס ויחזיק בתוכיות ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - חנוך לנער על-פי דרכו: משפט המפתח נמצא בדברי החכם מכל אדם "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כד, ו). הגר"א בפירושו לספר משלי האריך בפירוש פסוק זה: "כי האדם אי ... (cache)
 • "החינוך לאוטונומיה" במקורות היהדות. אהרון ירחי: כל בר בי רב מכיר את הפסוק "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כב:ו) שהוא המקור לחינוך האינדיבידואלי, וכמעט אין צורך להוסיף עליו. ... (cache)
 • תניא שער היחוד והאמונה חנוך לנער ג€“ ויקיטקסט: 20 נובמבר 2008 ... חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה הנה מדכתיב על פי דרכו משמע שאינה דרך האמת לאמיתו וא"כ מאי מעליותא שגם כי יזקין לא יסור ממנה. ... (cache)
 • וארא - תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: כתיב חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה וזו מצות האב על הבן לחנכו בתורה ובמצוות כי זה כל פרי הבנים - לגדלם על התורה ועל העבודה. ... (cache)
 • גבול דרוש א בני נפתלי ב: לנער פפי דרכו גם כי יזקין לא יסיר ממנו וגם מרעה אמר. בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובנותינו נלך כי חיוב עלינו. לחנך הבנים והבנות לעבודת ה וכן עשה וישלח ... (cache)
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: שלהם, וחנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. (אשרי האיש סי' ב', אות ז' בהערות). זרקור - ספר ממדף הספרים. "אור ישראל". כפי הנהוג בשער כל ספר, ... (cache)
 • שאלות ותשובות בקבלה: חנוך נער על פי דרכו...: 18 פברואר 2009 ... חנוך נער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה פירוש הפסוק על פי פנימיות התורה? בכבוד רב,. לוי מיכאל. תשובה: בס"ד. חנוך לנער על פי דרכו, ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - כיצד נחנך את ילדינו לאהבת תורה?: הכתוב אומר: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה". וקשה - הרי כוונת הפסוק לומר, שצריך לחנך את הנער בדרכו בתור אמצעי להנחיל לו את החינוך, ... (cache)
 • 20 תורת ב ר א ש י ת חיים: הניד לנערי עפ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה שהחינוד. ורגילות לנער שיתנהג במדותיו הטבעיים עפ שכל וטעם הוא. בילדותו מצד שהוא כחומר פשוט והיולי אז דוקא לקבל ... (cache)
 • שיעורים 18-19:: משלי כ"ב 6 - "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". לאחר לימוד הטקסטים, ריכוז על הלוח ג€“ מה מייצגת כל תפיסה חינוכית? במה הן נבדלות? ... (cache)
 • קידושין דף ל: כתנאי: (משלי כב,ו) חנוך לנער על פי דרכו [גם כי יזקין לא יסור ממנה] ('דרכו': דרך שכל ימיו יהא מתנהג בו: חנוך לו בנערותו. ואיזוהי נערותו? ... (cache)
 • מדוע הילד לא עושה מה שאני מבקשת ממנו? - TheMarker Cafe: כבר בתורה נאמר: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה". לילדים אני ממליץ להפעיל שיקול דעת ולמרוד הן בהורים שלהם והן במורים שלהם ולחשוב על כך כי ... (cache)
 • פתגמים יהודיים ג€“ ויקיציטוט: ... "חייך קודמים לחיי חברך." (ב"מ סב); "חכם הוא האדם אשר אינו משלים בחוכמתו." " חן אשה על בעלה." (סוטה מז); "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה." ... (cache)
 • יהדות - ויגדלו הנערים...: הפסוק השלם הוא "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה". כלומר, חנך את הנער בתחילת דרכו וכאשר יזקין הוא ימשיך בדרך זו- על פי דרכו כמו על פי הבאר. ... (cache)
 • תשס"ה - Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha...: הקשר האישי, הקרבה בין מורה לתלמיד, רק הם מאפשרים לנהוג על פי הנחייתו של החכם באדם "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כב, ו') ... (cache)
 • מה שרץ לי בראש - תפוז בלוגים: 8 יולי 2009 ... חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה לא יסור ממנה כפירוש הסבא מקלם לא יפסיק לחנך את עצמו אין מנוחה על העבר למי שרוצה לעלות ולהתעלות ... (cache)
 • מבוא: דבר זה עולה בקנה אחד עם הפסוק "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה". רואה את הנולד. אחד הראשונים ששמע את התייחסותו של הרבי לנושא, זאת כשבע שנים ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - ספר החינוך;: הוא נקרא "ספר החינוך" כנראה כרמז לפסוק "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כ"ב ו). על פי הכינוי "איש יהודי מבית לוי ברצלוני" - שערו במשך ... (cache)
 • DRY BONES: חנוך לנער ע"פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממננה לכו בנים שמעו לי יראת הֲ´ אלמדכם כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים סגור, ג€¢. 04/05/09 22:01:00, אמנם אינני הרמ"ה. ... (cache)
 • Default Normal Template: בעל התניא מבאר את דברי שלמה המלך "חנוך לנער ע"פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כ"ב ו) כהדרכה לדרכו לכל יהודי. הנער בתחילת דרכו אי אפשר לבסס את חינוכו ... (cache)
 • שמחת תורה התשס"ז - Tora.co.il: כך בעז"ה נזכה שכל תלמידנו ובנינו ימשיכו ויעסקו בתורה עד זקנה ושיבה "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". אדני הבית ג€“ הרב אליקים לבנון שליט"א רב ... (cache)
 • פרק כט: בספר הבריתות נאמר, "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה." ידעתי שלא נותר לי זמן רב להיות אתם. ברוך ואני עמדנו לנסוע בקרוב, מתוך ציות לאלוהים, ... (cache)
 • מהות החינוך ביהדות - ליטרטורה: 10 פברואר 2008 ... [34] תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה יט, א (בהתאם לכתוב בספר משלי, כב: 6: "חנוך לנער על-פי דרכו, גם כי יזקין, לא-יסור ממנה"). ... (cache)
 • רגע של חינוך: איך לגדל ילדים מאושרים? | טיפים להורים וילדים...: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו" (משלי כ"ב, ו). הקבלה מסבירה, שכאשר מבקשים מאדם להשתנות, הוא מתנגד לכך באופן טבעי, מפני שהשאיפה לשינוי לא ... (cache)
 • Pesaj 2007: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כ"ב,6). ג€�Educa al niֳ±o de acuerdo a su camino, aunque envejezca, nunca lo abandonarֳ¡ג€� (Mishlei XXII, ... (cache)
 • קוים לדמותה החינוכית של רבקה אימנו (על פי פרשנות חז"ל): למעשה, זוהי הדרך המומלצת לעיצוב דמותו של הנער, כפי שמציין זאת שלמה המלך ע"ה: "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". אחד הפירושים של "על פי דרכו" ... (cache)
 • בית המדרש להתחדשות - מה שאין ומה שיש בחינוך: "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". הנה, מדכתיב "על פי דרכו" משמע שאינה דרך האמת לאמיתו, ואם כן מאי מעליותא שגם כי יזקין לא יסור ממנה? ... (cache)
 • 01. Introduction, Chinuch Katan part 1 Shaar: חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. 7. Mishlei 22:6. "Educate the child according to his way: even as he grows old he will not depart from it." ... (cache)
 • ח ו ק ת י שראל: וחנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ההרגל מאתו, כי ההרגל. נעשח טבע, ובן קטן שומע בקול אביו. בניהם. אמר המסדר: חוב גדול מוטל על ההורים להשגיח שמלבושי ... (cache)
 • יהדות | המאור | הרבי מליובאוויטש | חסידות | פנימיות התורה | סיפור...: כנאמר: "חנוך לנער על-פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה".{ משלי כב} - ככל שמשקיעים יותר בחינוך הילדים כך זוכים יותר לילדים חסידיים ויראי שמים." ... (cache)
 • ד"ר יעקב הדני: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כב, ו) ועוד ועוד הרבה פסוקים. וראו זה פלא, אם החינוך הוא כל כך בסיסי, איך זה שהוא לא נמנה בתרי"ג ... (cache)
 • מה אומרים כתבי הקודש על הורות טובה?: לדבר איתם על העולם סביבם וללמד אותם על תהילתו של אלוהים לאורך חיי היומיום. "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי 22:6). ... (cache)
 • כיפה צהר לנוער אמון: כי הוא לא מציית מיד, אלא מעבד את מה שצריך, מתמודד עם יצרו, מתלבט, נכשל, מתגבר, ולבסוף כשקיים הדברים הם שלו ממש: "חנוך לנער ע"פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ... (cache)
 • ילקוט יוסף - סימן קו - דין מי הם החייבים בתפלה: ועל האב לשים לב על הבן שלא ידלג בתפלה, כי חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. [שאר''י ח''ג עמו' נה. ילקו''י סי' קו הערה ט', תפלה כרך א עמו' תקיב] ... (cache)
 • more "דרכו גם כי יזקין ":
 • חנוך לנער על פי דרכו - אוח: רש"י: חנוך לנער - לפי מה שתלמד לנער ותחנכהו בדברים אם לטוב אם לרע, גם כי יזקין לא יסור ממנה. ע"כ. (הערה: זו קביעה שמה שתעשה מבחינה חינוכית בצעירותו, ... (cache)
 • ואלה תולדות כ אלפי חיי שמעון: נפלאתי כמה שאמר גם כי יזקין לא יסור ממנה הלא גם כל. דברי החכם. לעת זקנתם ... אבל זה גס כי יזקין לא יסור ממנה . ממנה מתורה ומצות באשר חושב שגם ... (cache)
 • פרשת שבוע - "אמר": 12 מאי 2006 ... רבינו בחיי אמר "חנוך לנער על פי דרכו גם אם יזקין לא יסור ממנה כי בימי הזקנה רחוק הוא להחליף טבעו שכבר הורגל בו, על כן ראוי לו בעודו נער ... (cache)
 • ifeel - ילדים - איך מתווכים בין הרצון לבלות, לבין הזכות שלהם ללמוד...: כדי שגם כאשר יזקין לא יסור ממנה, מדרך התורה ומאהבתה. קל מאד להפעיל ילד כך שילמד כמו שצריך בכיתה ואף יגיע להישגים גבוהים לשביעות רצון הוריו ומוריו. ... (cache)
 • ויחי - תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: גם כאשר ' יזקין לא יסור ממנה ', אבל כשאתה מכריחו נגד טבעו, עתה ישמע לך, מיראתך אותך, אבל אח"כ בעת יוסר עולך מעל צוארו יסור מזה, כי אי אפשר לו לשבר מזלו". ... (cache)
 • וידבר צו משה: חיצונים שאז ישחרש האמונה בלבו עד שגס כי יזקין לא יסור ממנה וישאר בקבלת. אבותיו, כי אס ימתין עד שידע להקשות ולהשיב אז דבריו לא יועילו ולא יכנסו דבריו ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - אופן החינוך: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" - אם ברצוני לחנך ילד, עלי להתבונן ולבדוק מה היא דרכו האישית של הילד הזה עצמו. ... (cache)
 • וטרם כל אען ואומר אלפי תודות קידות והשתהוואות, לא עלי ו הקדמה: גם כי יזקין לא יסור ממנה ומשלי כב). ומאויבי תהכמגי _ שראינו שהמה בכל עת ובכל מקום, מתנפלים. על בני הנעורים, למשכם ברשתם. ולא תהא תורה שלמה שלגו, ... (cache)
 • 19 # בולעטין: גם כי יזקין לא יסור ממנה.,. דכשיחזיק. האדם בתורה מצוות ומעש. ים טובים.,. קשה לפרו. ש מהם אחר כך. (. ספר. חסידים או. 'י'.).)ז. מי שעושה תדיר ... (cache)
 • מאור שבתורה: כתוב בספר חסידים בסימן ז' וזה לשונו, וזכור בוראך בימי בחרותיך גם כי יזקין לא יסור ממנה, כי תשובת הזקן כאשר זקן ובטלה החמדה ולא יכול עוד, דומה לאדם שמדבר ... (cache)
 • הגיגים: "טמן עצל ידו בצלחת - גם כי יזקין לא יסור ממנה!" חזור למעלה ... "טמן עצל ידו בצלחת - גם כי יזקין לא יסור ממנה!" חזור למעלה ... (cache)
 • כתב החרם השני נגד לימוד פילוסופיה / רבי שלמה בן אדרת: גם כי יזקין לא יסור ממנה. ואך אמנם לא יצאנו ידי חובה עד נרדפם עד חובה ונסיר השיקוצים מבין שיניהם. והספרים ההם אשר עשו ישרפו בשבת לעיניהם. ... (cache)
 • הילד רוצה משחק אלקטרוני חדש - שאלות ותשובות: ובלשונו של שלמה המלך: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה ". אולי היום הוא יהיה מתוסכל, אבל יום אחד הוא יודה לך. ... (cache)
 • משנה חינוכית (מספר מאמרים בנושא חינוך): מלמדנו החכם מכל אדם בטפר משלי(כ"ב, ו) ע"פ פירושם של הגר"א והמלבי"ם, וכך כותב שם "חנוך לנער על פי דרכו גס כי יזקין לא יסור ממנה ", וז"ל הגר"א שם בדילוגים וזה ... (cache)
 • יהדות | המאור | הרבי מליובאוויטש | חסידות | פנימיות התורה | סיפור...: האדמו'ר הזקן כתב פתיחה לשער היחוד והאמונה וקרא אותו 'חינוך קטן' ~~~ " חנוך לנער עפ"י דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה ". <<<< חלק א' >>>> ... (cache)
 • עז בארון הקודש: גם כי יזקין לא יסור ממנה. "עצמון מינס.,. סמנכ. "ל. Offshore/Nearshore. ומנהל חטיבת מעלות במלם. לפני שנים רבות התקיימה מסיבת אירוסין בארה ... (cache)
 • אוריינות: אוריינות הינה בעיני ההגשמה המעשית של הפסוק המבטא בתמציתיות את אידיאל החינוך היהודי: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה.... (cache)
 • ר: ר' אליעזר ור' יהושע, ר' אליעזר אומר אם חנכת בנך עד שהוא נער בדברי תורה הוא מתגדל בהם והולך, שנאמר גם כי יזקין לא יסור ממנה. ור' יהושע אומר כהדא תורתא [=שור] ... (cache)
 • הגיגים: "טמן עצל ידו בצלחת - גם כי יזקין לא יסור ממנה!" חזור למעלה ... ואין לי מה להוסיף בה... "טמן עצל ידו בצלחת - גם כי יזקין לא יסור ממנה!" חזור למעלה ... (cache)
 • שבת שלפני הפסח מכונה שבת הגדול, ובפי העם מקובל שקשורה היא לארבע...: ... בתורה בדבר החובה לספר לבנים ביציאת מצרים פירשו כבר חז"ל כרמז לארבעה טיפוסים של בנים, [13] שכל אחד מהם יש לחנך על-פי דרכו, כדי שגם כי יזקין לא יסור ממנה.... (cache)
 • פרשת לך לך: גם כי יזקין לא יסור ממנה ". (משלי כב, ו). לא בכדי בחרו חז"ל את הפסוק הזה כמקור לדין חינוך. חנוך הנער על פי דרכו מזגו ואופיו, לא התחדש בבית מדרשו של ז'אן ז'אק ... (cache)

תגובות