שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות נ=ר

קוד: נ=ר בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות