ר

קוד: ר בתנ"ך

סוג: אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות