חרב2

קוד: חרב2 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות