סיפורי אלישע - מתי היו? סיכום

קוד: סיפורי אלישע - מתי היו? סיכום בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: דוד גלמן

אל:

לסיכום: ראינו 9 סיפורים [ אפשר להגיד גם 10, כי ' אשה השונמית II' התחלקה לשני חלקים.], ומצאנו לכל אחד מהם את התקופה המתאימה לו, לפי הרמזים שמצאנו בתוך הסיפורים. הסדר כרונולוגי של הסיפורים, לפי מה שראינו עכשיו, הוא כך:

יהורם

האשה והשמן (ד:א-ז)

 

המלכת חזאל (ח:ז-טו)

יהוא

אלישע והשונמית I (ד:ח-לז)

 

צרעת נעמן (כל פרק ה)

יהואחז

אשה השונמית II חלק א' (ח:א-ב)

 

אלישע והאוכל (ד:לח-מד)

 

אלישע והגרזן (ו:א-ז)

 

המצור על שומרון (ו:כד- ז:כ)

 

אשה השונמית II חלק ב' (ח:ג-ו)

יואש

אלישע מסנוור את ארם (ו:ח-כג)

מסקנה: אין מוקדם ומאוחר, גם בנ"ך.


תגובות