ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית ח

1 ויזכר אלהים את-נח ואת כל-החיה ואת-כל-הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על-הארץ וישכו המים. 2 ויסכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן-השמים. 3 וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום. 4 ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה-עשר יום לחדש על הרי אררט. 5 והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים. 6 ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את-חלון התבה אשר עשה. 7 וישלח את-הערב ויצא יצוא ושוב עד-יבשת המים מעל הארץ. 8 וישלח את-היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה. 9 ולא-מצאה היונה מנוח לכף-רגלה ותשב אליו אל-התבה כי-מים על-פני כל-הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל-התבה. 10 ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את-היונה מן-התבה. 11 ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה-זית טרף בפיה וידע נח כי-קלו המים מעל הארץ. 12 וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את-היונה ולא-יספה שוב-אליו עוד. 13 ויהי באחת ושש-מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את-מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה. 14 ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ.

15 וידבר אלהים אל-נח לאמר. 16 צא מן-התבה אתה ואשתך ובניך ונשי-בניך אתך. 17 כל-החיה אשר-אתך מכל-בשר בעוף ובבהמה ובכל-הרמש הרמש על-הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על-הארץ. 18 ויצא-נח ובניו ואשתו ונשי-בניו אתו. 19 כל-החיה כל-הרמש וכל-העוף כל רומש על-הארץ למשפחתיהם יצאו מן-התבה. 20 ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור ויעל עלת במזבח. 21 וירח יהוה את-ריח הניחח ויאמר יהוה אל-לבו לא-אסף לקלל עוד את-האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא-אסף עוד להכות את-כל-חי כאשר עשיתי. 22 עד כל-ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות