ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו כו

1 ביום ההוא יושר השיר-הזה בארץ יהודה עיר עז-לנו ישועה ישית חומות וחל. 2 פתחו שערים ויבא גוי-צדיק שמר אמנים. 3 יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח. 4 בטחו ביהוה עדי-עד כי ביה יהוה צור עולמים. 5 כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד-ארץ יגיענה עד-עפר. 6 תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים. 7 ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס. 8 אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות-נפש. 9 נפשי אויתיך בלילה אף-רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל. 10 יחן רשע בל-למד צדק בארץ נכחות יעול ובל-יראה גאות יהוה.

11 יהוה רמה ידך בל-יחזיון יחזו ויבשו קנאת-עם אף-אש צריך תאכלם.

12 יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל-מעשינו פעלת לנו.

13 יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד-בך נזכיר שמך. 14 מתים בל-יחיו רפאים בל-יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל-זכר למו. 15 יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל-קצוי-ארץ.

16 יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו. 17 כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה. 18 הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל-נעשה ארץ ובל-יפלו ישבי תבל. 19 יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל.

20 לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט-רגע עד-יעבור-זעם. 21 כי-הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב-הארץ עליו וגלתה הארץ את-דמיה ולא-תכסה עוד על-הרוגיה.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות