ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו לה

1 יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת. 2 פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן-לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד-יהוה הדר אלהינו.

3 חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו. 4 אמרו לנמהרי-לב חזקו אל-תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם. 5 אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה. 6 אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם כי-נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. 7 והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא. 8 והיה-שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא-יעברנו טמא והוא-למו הלך דרך ואוילים לא יתעו. 9 לא-יהיה שם אריה ופריץ חיות בל-יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים. 10 ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על-ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות