ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


יחזקאל ב

1 ויאמר אלי בן-אדם עמד על-רגליך ואדבר אתך. 2 ותבא בי רוח כאשר דבר אלי ותעמדני על-רגלי ואשמע את מדבר אלי.

3 ויאמר אלי בן-אדם שולח אני אותך אל-בני ישראל אל-גוים המורדים אשר מרדו-בי המה ואבותם פשעו בי עד-עצם היום הזה. 4 והבנים קשי פנים וחזקי-לב אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה. 5 והמה אם-ישמעו ואם-יחדלו כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם.

6 ואתה בן-אדם אל-תירא מהם ומדבריהם אל-תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל-עקרבים אתה יושב מדבריהם אל-תירא ומפניהם אל-תחת כי בית מרי המה. 7 ודברת את-דברי אליהם אם-ישמעו ואם-יחדלו כי מרי המה.

8 ואתה בן-אדם שמע את אשר-אני מדבר אליך אל-תהי-מרי כבית המרי פצה פיך ואכל את אשר-אני נתן אליך. 9 ואראה והנה-יד שלוחה אלי והנה-בו מגלת-ספר. 10 ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי.

ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


תוספות ותגובות