ראשי > תנ''ך > הושע >


הושע יא

1 כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני. 2 קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון. 3 ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על-זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים. 4 בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל. 5 לא ישוב אל-ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב. 6 וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם. 7 ועמי תלואים למשובתי ואל-על יקראהו יחד לא ירומם. 8 איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי. 9 לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא-איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. 10 אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי-הוא ישאג ויחרדו בנים מים. 11 יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על-בתיהם נאם-יהוה.

ראשי > תנ''ך > הושע >


תוספות ותגובות