ראשי > תנ''ך > עמוס >


עמוס ח

1 כה הראני אדני יהוה והנה כלוב קיץ. 2 ויאמר מה-אתה ראה עמוס ואמר כלוב קיץ ויאמר יהוה אלי בא הקץ אל-עמי ישראל לא-אוסיף עוד עבור לו. 3 והילילו שירות היכל ביום ההוא נאם אדני יהוה רב הפגר בכל-מקום השליך הס.

4 שמעו-זאת השאפים אביון ולשבית ענוי-ארץ. 5 לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה-בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה. 6 לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר. 7 נשבע יהוה בגאון יעקב אם-אשכח לנצח כל-מעשיהם. 8 העל זאת לא-תרגז הארץ ואבל כל-יושב בה ועלתה כאר כלה ונגרשה ונשקה כיאור מצרים.

9 והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור. 10 והפכתי חגיכם לאבל וכל-שיריכם לקינה והעליתי על-כל-מתנים שק ועל-כל-ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר.

11 הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא-רעב ללחם ולא-צמא למים כי אם-לשמע את דברי יהוה. 12 ונעו מים עד-ים ומצפון ועד-מזרח ישוטטו לבקש את-דבר-יהוה ולא ימצאו. 13 ביום ההוא תתעלפנה הבתולת היפות והבחורים בצמא. 14 הנשבעים באשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר-שבע ונפלו ולא-יקומו עוד.

ראשי > תנ''ך > עמוס >


תוספות ותגובות