ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים ז

1 שגיון לדוד אשר-שר ליהוה על-דברי-כוש בן-ימיני.
2 יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל-רדפי והצילני.
3 פן-יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל.
4 יהוה אלהי אם-עשיתי זאת אם-יש-עול בכפי.
5 אם-גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם.
6 ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה.
7 קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית.
8 ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה.
9 יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי.
10 יגמר-נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק.
11 מגני על-אלהים מושיע ישרי-לב.
12 אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל-יום.
13 אם-לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה.
14 ולו הכין כלי-מות חציו לדלקים יפעל.
15 הנה יחבל-און והרה עמל וילד שקר.
16 בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל.
17 ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד.
18 אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם-יהוה עליון.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות