ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים יא

1 למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור.
2 כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על-יתר לירות במו-אפל לישרי-לב.
3 כי השתות יהרסון צדיק מה-פעל.
4 יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם.
5 יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו.
6 ימטר על-רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם.
7 כי-צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות