ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים יט

1 למנצח מזמור לדוד.
2 השמים מספרים כבוד-אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע.
3 יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה-דעת.
4 אין-אמר ואין דברים בלי נשמע קולם.
5 בכל-הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם-אהל בהם.
6 והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח.
7 מקצה השמים מוצאו ותקופתו על-קצותם ואין נסתר מחמתו.
8 תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי.
9 פקודי יהוה ישרים משמחי-לב מצות יהוה ברה מאירת עינים.
10 יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו.
11 הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים.
12 גם-עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב.
13 שגיאות מי-יבין מנסתרות נקני.
14 גם מזדים חשך עבדך אל-ימשלו-בי אז איתם ונקיתי מפשע רב.
15 יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות