ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים כ

1 למנצח מזמור לדוד.
2 יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב.
3 ישלח-עזרך מקדש ומציון יסעדך.
4 יזכר כל-מנחתך ועולתך ידשנה סלה.
5 יתן-לך כלבבך וכל-עצתך ימלא.
6 נרננה בישועתך ובשם-אלהינו נדגל ימלא יהוה כל-משאלותיך.
7 עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו.
8 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם-יהוה אלהינו נזכיר.
9 המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד.
10 יהוה הושיעה המלך יעננו ביום-קראנו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות