ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים כב

1 למנצח על-אילת השחר מזמור לדוד.
2 אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי.
3 אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא-דומיה לי.
4 ואתה קדוש יושב תהלות ישראל.
5 בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו.
6 אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא-בושו.
7 ואנכי תולעת ולא-איש חרפת אדם ובזוי עם.
8 כל-ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש.
9 גל אל-יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו.
10 כי-אתה גחי מבטן מבטיחי על-שדי אמי.
11 עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה.
12 אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה כי-אין עוזר.
13 סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני.
14 פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג.
15 כמים נשפכתי והתפרדו כל-עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי.
16 יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר-מות תשפתני.
17 כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי.
18 אספר כל-עצמותי המה יביטו יראו-בי.
19 יחלקו בגדי להם ועל-לבושי יפילו גורל.
20 ואתה יהוה אל-תרחק אילותי לעזרתי חושה.
21 הצילה מחרב נפשי מיד-כלב יחידתי.
22 הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני.
23 אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך.
24 יראי יהוה הללוהו כל-זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל-זרע ישראל.
25 כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני ולא-הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע.
26 מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו.
27 יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד.
28 יזכרו וישבו אל-יהוה כל-אפסי-ארץ וישתחוו לפניך כל-משפחות גוים.
29 כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים.
30 אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ לפניו יכרעו כל-יורדי עפר ונפשו לא חיה.
31 זרע יעבדנו יספר לאדני לדור.
32 יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות