ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים כג

1 מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר.
2 בנאות דשא ירביצני על-מי מנחות ינהלני.
3 נפשי ישובב ינחני במעגלי-צדק למען שמו.
4 גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע כי-אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני.
5 תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה.
6 אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי ושבתי בבית-יהוה לארך ימים.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות