ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים כו

1 לדוד שפטני יהוה כי-אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד.
2 בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי.
3 כי-חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך.
4 לא-ישבתי עם-מתי-שוא ועם נעלמים לא אבוא.
5 שנאתי קהל מרעים ועם-רשעים לא אשב.
6 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את-מזבחך יהוה.
7 לשמע בקול תודה ולספר כל-נפלאותיך.
8 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך.
9 אל-תאסף עם-חטאים נפשי ועם-אנשי דמים חיי.
10 אשר-בידיהם זמה וימינם מלאה שחד.
11 ואני בתמי אלך פדני וחנני.
12 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות