ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים ל

1 מזמור שיר-חנכת הבית לדוד.
2 ארוממך יהוה כי דליתני ולא-שמחת איבי לי.
3 יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני.
4 יהוה העלית מן-שאול נפשי חייתני מיורדי-בור.
5 זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו.
6 כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה.
7 ואני אמרתי בשלוי בל-אמוט לעולם.
8 יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל.
9 אליך יהוה אקרא ואל-אדני אתחנן.
10 מה-בצע בדמי ברדתי אל-שחת היודך עפר היגיד אמתך.
11 שמע-יהוה וחנני יהוה היה-עזר לי.
12 הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה.
13 למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות