ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים מה

1 למנצח על-ששנים לבני-קרח משכיל שיר ידידת.
2 רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר.
3 יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על-כן ברכך אלהים לעולם.
4 חגור-חרבך על-ירך גבור הודך והדרך.
5 והדרך צלח רכב על-דבר-אמת וענוה-צדק ותורך נוראות ימינך.
6 חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך.
7 כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך.
8 אהבת צדק ותשנא רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך.
9 מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך מן-היכלי שן מני שמחוך.
10 בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר.
11 שמעי-בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך.
12 ויתאו המלך יפיך כי-הוא אדניך והשתחוי-לו.
13 ובת-צר במנחה פניך יחלו עשירי עם.
14 כל-כבודה בת-מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה.
15 לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך.
16 תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך.
17 תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל-הארץ.
18 אזכירה שמך בכל-דר ודר על-כן עמים יהודך לעלם ועד.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות