ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים נג

1 למנצח על-מחלת משכיל לדוד.
2 אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה-טוב.
3 אלהים משמים השקיף על-בני אדם לראות היש משכיל דרש את-אלהים.
4 כלו סג יחדו נאלחו אין עשה-טוב אין גם-אחד.
5 הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו.
6 שם פחדו-פחד לא-היה פחד כי-אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי-אלהים מאסם.
7 מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות