ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים עא

1 בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם.
2 בצדקתך תצילני ותפלטני הטה-אלי אזנך והושיעני.
3 היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי-סלעי ומצודתי אתה.
4 אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ.
5 כי-אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי.
6 עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד.
7 כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי-עז.
8 ימלא פי תהלתך כל-היום תפארתך.
9 אל-תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל-תעזבני.
10 כי-אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו.
11 לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי-אין מציל.
12 אלהים אל-תרחק ממני אלהי לעזרתי חישה.
13 יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי.
14 ואני תמיד איחל והוספתי על-כל-תהלתך.
15 פי יספר צדקתך כל-היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות.
16 אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך.
17 אלהים למדתני מנעורי ועד-הנה אגיד נפלאותיך.
18 וגם עד-זקנה ושיבה אלהים אל-תעזבני עד-אגיד זרועך לדור לכל-יבוא גבורתך.
19 וצדקתך אלהים עד-מרום אשר-עשית גדלות אלהים מי כמוך.
20 אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני.
21 תרב גדלתי ותסב תנחמני.
22 גם-אני אודך בכלי-נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל.
23 תרננה שפתי כי אזמרה-לך ונפשי אשר פדית.
24 גם-לשוני כל-היום תהגה צדקתך כי-בשו כי-חפרו מבקשי רעתי.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות