ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים עז

1 למנצח על-ידיתון לאסף מזמור.
2 קולי אל-אלהים ואצעקה קולי אל-אלהים והאזין אלי.
3 ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי.
4 אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה.
5 אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר.
6 חשבתי ימים מקדם שנות עולמים.
7 אזכרה נגינתי בלילה עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי.
8 הלעולמים יזנח אדני ולא-יסיף לרצות עוד.
9 האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר.
10 השכח חנות אל אם-קפץ באף רחמיו סלה.
11 ואמר חלותי היא שנות ימין עליון.
12 אזכיר מעללי-יה כי-אזכרה מקדם פלאך.
13 והגיתי בכל-פעלך ובעלילותיך אשיחה.
14 אלהים בקדש דרכך מי-אל גדול כאלהים.
15 אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך.
16 גאלת בזרוע עמך בני-יעקב ויוסף סלה.
17 ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות.
18 זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף-חצציך יתהלכו.
19 קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ.
20 בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו.
21 נחית כצאן עמך ביד-משה ואהרן.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות